Harmonogram turnaje

8:00 - 8:30 = Prezence účastníků.

8:45 = Rozprava se zástupci týmů.

9:00 - 9:30 = Zahájení turnaje.

13:00 - 13:30 = Dohrání základních skupin.

12:00 - 15:00 = Vložené soutěže pro všechny příchozí.

Hod na koš z čáry trestných hodů, hod na koš zpoza oblouku za tři body, soutěž v hodu na koš z půlky hřiště, soutěž ve smečování.

15:00 - 16:00 = Zakončení turnaje.