Pravidla LSLŠ

1. Tým

 • Tým může v turnaji nastoupit minimálně se 3 hráči a maximálně s 5 hráči na soupisce. (Pořadatelem může být udělena výjimka pouze o minimálním počtu.)
 • Registrovaná družstva v LSLŠ mohou soupisku doplnit i v průběhu LSLŠ.
 • Hráči uvedení na soupisce v prvním turnaji nastoupí poté v průběhu LSLŠ pouze za jeden tým.
 • Hráči můžou nastoupit v rámci LSLŠ za více týmů pouze v různých věkových kategoriích, ale nesmí překročit věkový limit pro danou kategorii.
 • V rámci LSLŠ může být na soupisce dohromady ze všech turnajů maximálně 5 hráčů celkem.
 • Pokud tým na některém z turnajů poruší pravidlo max. počtu hráčů na soupisce v rámci celé LSLŠ nebude mu výsledek turnaje započítán do celkového hodnocení LSLŠ.
 • Pokud za tým na některém z turnajů nastoupí hráč ve stejné věkové kategorii, který již odehrál v rámci LSLŠ turnaj za jiný tým, bude jeden z týmů diskvalifikován z celé LSLŠ.

2. Střídání

 • Střídání během jednoho utkání je možné kdykoliv při mrtvém míči, např. po vstřeleném koši, po faulu apod.

3. Hra

 • Hraje se podle platných pravidel streetballu, výjimky v pravidlech a místní zvláštnosti upřesní pořadatel turnaje vždy před startem turnaje při rozpravě s kapitány týmů.
 • V základních skupinách se při nerozhodném stavu rozhoduje o vítězi zápasu střelbou trestných hodů.
 • Ve fázi turnaje, kdy se již hraje o celkové umístění, se při nerozhodném stavu rozhoduje o vítězi zápasu prodloužením.
 • Herní systém turnaje a délku hracího období stanoví pořadatel turnaje po ukončení prezence týmů.

4. Ostatní

 • V případě rozporu, kdy se cítí tým při hře poškozen, je nutné ohlásit okamžitě tuto skutečnost zapisovateli a časoměřiči turnaje. Případně je možné podávat protest pořadateli turnaje ihned po skončení zápasu v hlavním stanu organizátorů.
 • Pravidla jsou platná do odvolání od 1. 6. 2021.
 • Změna pravidel je vyhrazena pořadatelem turnaje.